Höga krav på att driva hotell

I Sverige idag räcker det inte att uppfylla grundläggande krav för att få driva hotell eller starta pensionat. Istället krävs det också en särskild prövning av Polisen, som ska avgöra om man överhuvudtaget är lämplig. Detta är enligt Said Abdu, Folkpartistisk riksledamot, en kvarleva från förr i tiden då hotellen hade som uppgift att registrera alla sina gäster och kontinuerligt lämna över dessa papper till Polisen. Sålunda passar det inte heller in i en modern tid då vi istället kontinuerligt måste anpassa oss efter hur omvärlden ser ut och fungerar.

Privatpersoner hyr ut sovplatser

Som exempel nämner Said Abdu tjänsten Airbnb, som tillåter privatpersoner att hyra ut sina rum, lägenheter eller hus till gäster. För detta krävs det ingen särskild prövning och inte heller något tillstånd. På samma sätt vill Said Abdu, som också är näringspolitisk talesperson för Folkpartiet, att vi Gör det enklare för den som vill driva hotell. Han anser att hotell- och pensionatrörelser ska behandlas på samma sätt som alla andra företag. Dessutom, tillägger han, skulle avskaffandet av denna prövning göra att Polisen istället kan fokusera mer på sitt huvuduppdrag, vilket är att klara upp brott och inte att i förväg granska nya företagare.

En lång process att bli godkänd

Denna granskning är inte heller gjord i en handvändning. Först och främst ska Polisen fatta beslut om i vilken byggnad verksamheten får bedrivas. De ska också se till att det inte är någon fara för allmän ordning och att säkerheten inte äventyras. Den som söker tillstånd att öppna hotell eller pensionat får inte heller vara minderårig, på väg mot konkurs eller ha ekonomisk förvaltare. Granskningen är till och med så noggrann att Polisen själva ska godkänna en lämplig föreståndare och också utse en ersättare som sköter verksamheten om den ordinarie föreståndaren inte har möjlighet. Detta följer med ägaren livet ut eftersom granskningen också bestämmer hur försäljning och överlåtelse av hotell- eller pensionatverksamheten ska gå till. Sannerligen en onödigt krånglig process.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

hotnews